2018-01-24 19:08:05

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"

2018-05-22 23:16:53

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"

2018-05-26 17:15:06 Dërgoi: f.a.sh

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"

2018-06-08 10:43:19 Dërgoi: Ariela

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"

2018-06-09 13:07:12 Dërgoi: Ariela Lamaj

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"

2019-10-30 11:32:29

Alban Skënderaj

"Unë Dhe Ti"