2020-02-04 12:29:27 Dërgoi: Sabi

B-Genius

"E Lype E Gjete"

2018-04-16 10:19:46

B-Genius

"E Lype E Gjete"

2018-01-27 21:34:55 Dërgoi: Bad Sight

B-Genius

"Koha"

2017-10-21 23:20:53

B-Genius

"Koha"