2019-05-09 18:21:15

BimBimma

"Jeta E Shkurtë"

2018-12-21 18:01:57

BimBimma

"Darling"

2018-11-13 22:20:41 Dërgoi: Ergeni`

BimBimma & ErgeNR

"E Di"

2018-11-13 22:16:48

BimBimma & ErgeNR

"E Di"

2018-11-12 20:10:28

BimBimma & ErgeNR

"E Di"

2018-01-23 23:15:40

BimBimma

"Murder (Remake)"