2018-12-20 20:03:27 Dërgoi: Une ti lo mi qi krej

Buta

"Pse Ke Ardh Ktu"

2018-12-22 17:21:38

Buta

"Pse Ke Ardh Ktu"

2019-01-09 08:57:52 Dërgoi: DennisBC26

Buta

"Pse Ke Ardh Ktu"

2019-06-07 23:42:55

Buta

"Pse Ke Ardh Ktu"