2020-11-10 10:17:07 Dërgoi: SULA

Capital T

"Fjalt E Nanes"

2020-11-15 20:07:28

Capital T

"Fjalt E Nanes"

2020-11-24 08:08:30 Dërgoi: ANA

Capital T

"Fjalt E Nanes"