2017-12-09 09:12:01

Dhurata Dora

"Ti Don"

2018-03-14 13:07:02

Dhurata Dora

"Ti Don"

2018-09-13 10:28:27

Dhurata Dora

"Ti Don"

2019-01-20 12:41:44

Dhurata Dora

"Ti Don"

2020-02-23 14:37:59 Dërgoi: _doraaxedit

Dhurata Dora

"Ti Don"