2019-11-24 10:11:26 Dërgoi: Silva Hoxhaj

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-10-21 15:07:22 Dërgoi: gjergji lac

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-05-06 09:48:50 Dërgoi: erissa

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-03-22 14:47:26 Dërgoi: K

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-03-05 11:27:06 Dërgoi: Erla

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-03-03 15:53:21 Dërgoi: Gersa

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-28 21:51:06 Dërgoi: Katii

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-24 17:03:49 Dërgoi: sara

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-24 16:58:10

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-24 16:48:35

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-24 16:46:48

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 20:56:03

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 20:54:11

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 20:52:04

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 10:35:52

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 10:26:43

Majk

"Nuk Dorezohna"

2019-02-23 10:21:34

Majk

"Nuk Dorezohna"