2020-06-08 17:05:34

Ergi

"Ku Je?"

2020-04-28 12:02:11

Ergi Dini

"Balade Per Jakup Ferrin"

2020-04-26 17:02:23 Dërgoi: S'ka rendesi emri

Ergi Dini

"Pa Fryme"

2020-04-25 12:02:42

Ergi Dini

"Pa Fryme"

2020-04-23 20:07:02

Ergi Dini

"Asnji Gram"

2020-04-21 22:26:50

Ergi Dini

"Morphine"

2020-04-20 10:36:54

Ergi Dini

"Pa Fryme"

2020-04-19 11:42:26

Ergi Dini

"Asnji Gram"

2020-04-17 16:25:21

Ergi Dini

"Morphine"

2020-04-15 10:51:30

Ergi

"Ku Je?"

2019-10-28 08:52:33

Ergi

"Ku Je?"

2019-10-21 15:41:23

Ergi Dini

"Asnji Gram"

2019-10-21 15:36:57 Dërgoi: Gerta

Ergi

"Ku Je?"