Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 1 (2005)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 2 (2006)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 3 (2006)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 4 (2006)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 5 (2006)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 6 (2006)

Produksioni Euro Star - Maratona E Këngës Popullore Qytetare, Vol. 7 (2006)

Dërgo një album »