Më mbaj mend (për 1 muaj)

Proverb.PRO ju mundëson të krijoni foto për ti shpërndarë në rrjetet sociale. Në kartolinë mund të shtoni një pjesë të një teksti kënge, dsa rreshta nga një poezi apo foto të këngëtarëve, poeteve etj. Kartolinat më të bukura do seleksionohen nga faqja TeksteShqip dhe do përdoren në TeksteShqip apo në rrjetet tona sociale. Për një përdorim më të shpejtë, shkarkoni aplikacionin "Kartolina":Tekste këngësh:

Poezi:

Aforizma: