📋 Teksti i Kartolinës

Teksti i kartolinës duhet të përmbajë 1-6 rreshta:


Kartolina v3.1 © 2021