Teksti Origjinal

(fragmente)
Margarité, moj.
Motra ime, rnoj.
Shoqja ime,
moj.
Makina gjarpéron,
Dy llambat e ndezura né turinjté e saj,
porsi syté e ujkut natén po e presin.

Bri teje Kristaqi té shikon dhe hesht.
Ti e sheh véllané
edhe i buzéqesh.

Margarité trime.
shoqedhembshura ime.

Buzéqesh me vdekjen, moj, Margarité e zezé.

Népér natén cube
ca té shténa raílé.
Rané njéri bri tietrit.
motra me véllané.

Margarité, moj!
Me dy syté e zezé.
Ne mbledhjet e fshehta cicéroje érnbél.
E flisje pér éndérra
ti,
qé vet ishe éndérr;
e flisje pér shpres
qé vet ishe shpresé.
Shoqia ime, moj,
me dy sy si nata té médhenj. té zez
Me bukuriné toné té virgjer, te virgjer
vdekjen po ushqejmé.
Se kjo toké ka ftohté,
mardhi
e ka ngriré.

Dhe ne biem rnbi te, porsi bllaca zjarri
futerni nén dhe porsi rrénjé éndérrash,
qé té vijé pranvera, qé té vijé behari,
toka pérrnbi ne e balta té shkrijé,
éndérrat té shpérthejné, si shpérthen bari.


Dashuria joné.
me dy sy si nata cuditérisht té zez.
nga plumbat armike preré mes pér mes.
Dashuri e lindur,
dashuri e rritur
nen qiejt e thyer té varférisé shqiptare.
Dashuri tragjike
pér botén e madhe.

Margarité, moj.
Motra ime, moj.
Shoqja irne, rnoj.

Fragrnenti éshté marré nga poema "Alarrne té pérgjakura" dhe i kushtohet heroinés Margarita Tutulani, qé sé bashku me té véìlané e saj Kristaq Tutulanin, u pushkatuan né njé naté né aférsi té Kavajés nga pushtuesit fashisté. I ati i tyre, népunés i larté né qeveriné sliqiptare pas pushtimit fashist, qe shquar pér patriotizém dhe ndershméri,tipare qé i kishin trashéguar edhe fémijét e tij. E bukur, e mencur dhe trime,Margarita merr pjesé né rezistencén popullore, shkonte deré mé deré pér té folur dhe organizuar luftén kundér zgjedhés sé huaj. Veprimìtaria e saj dhe e té véllait rané ne sy té arrnikut qé i arrestoi dhe i pushkatoi. Vdekja e tyre tronditi thellé banorét e Beratit béri pérshtypje té thellé né rnbaré vendin dhe qe njé shkéndije e re, nje thirrje e re revolte kundér fashistéve.

📋 Teksti i Kartolinës

Seleksiono 1-6 rreshta nga teksti origjinal dhe tërhiqi/ngjiti në hapësirën e mëposhtëme:


Kartolina v3.1 © 2020