📋 Teksti i Kartolinës

Teksti i kartolinës duhet të përmbajë 1-6 rreshta:Kartolina v4.0 © 2021