Më mbaj mend (për 1 muaj)

Dërgo një këngë:


Këngëtari/Grupi: Art Abazi

Titulli i Këngës:

Featuring: (Vetëm në rast se ka bashkëpunime)

Videoklipi (Vendoseni nëse e keni linkun e videos në YouTube):

Teksti
Një këngë pa tekst në Teksteshqip, nuk ka shumë lidhje, prandaj ju lutemi të shkruani tërësisht ose pjesërisht tekstin: