Më mbaj mend (për 1 muaj)

Hyrja është kryer me sukses!

Dërgo Një album nga Profa


Ju lutemi të sigurohuni që informacionet që po dërgoni të jenë të sakta. Albumi duhet të jetë i publikuar, ndryshe nuk do të pranohet nga moderatorët tanë. Këngët e albumit që nuk janë në teksteshqip, na i shkruani tek "Shenimet" me numrat perkatës në album. Faleminderit për kohën tuaj.

Titulli *:


Viti i publikimit:
Studio/Produksioni:


Vendosni numrin që mban secila këngë në album në katrorin anash titullit. Numrat duhen vendosur vetëm në titujt që bëjnë pjesë në këtë album dhe me numër nënkuptojmë numrin e tracklist-ës, d.m.th. numrin që kjo këngë ka në renditjen e këngëve të albumit. Për shembull: këngës që hap albumin i duhet vendosur në krah numri 1 dhe kështu me radhë (Të tjerat lërini bosh)
 •   24-7
 •   69 69 69
 •   95 Shkall
 •   A.b.c
 •   Dis Respekt
 •   Femna
 •   Gjarpni Mbret
 •   Haj Du Ju Du!
 •   Hip Hop
 •   Ment Na Ti Hajnaa
 •   Po Thojn
 •   Shoku Tito
 •   Thithe

Shënime:
Ju lutemi të na tregoni ku keni arritur të gjeni informacion për këtë album.