Më mbaj mend (për 1 muaj)

Hyrja është kryer me sukses!

Dërgo Një album nga Korgelt


Ju lutemi të sigurohuni që informacionet që po dërgoni të jenë të sakta. Albumi duhet të jetë i publikuar, ndryshe nuk do të pranohet nga moderatorët tanë. Këngët e albumit që nuk janë në teksteshqip, na i shkruani tek "Shenimet" me numrat perkatës në album. Faleminderit për kohën tuaj.

Titulli *:


Viti i publikimit:
Studio/Produksioni:


Vendosni numrin që mban secila këngë në album në katrorin anash titullit. Numrat duhen vendosur vetëm në titujt që bëjnë pjesë në këtë album dhe me numër nënkuptojmë numrin e tracklist-ës, d.m.th. numrin që kjo këngë ka në renditjen e këngëve të albumit. Për shembull: këngës që hap albumin i duhet vendosur në krah numri 1 dhe kështu me radhë (Të tjerat lërini bosh)
  •   Before
  •   Don't Hesitate
  •   Don't Let Me Stay Alone
  •   Got A Broken Heart
  •   I Miss Your Sound
  •   Let Me Say Bye Bye
  •   Rare Mystic Love
  •   Wake Up
  •   We Were Lovers

Shënime:
Ju lutemi të na tregoni ku keni arritur të gjeni informacion për këtë album.