Më mbaj mend (për 1 muaj)

Agim Tejeci - Ëndrrat E Mia

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto të kopertinës se diskut "Ëndrrat E Mia" nga Agim Tejeci. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime të shtuara, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif