Më mbaj mend (për 1 muaj)

Paro - Bij Cobanesh

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto të kopertinës se diskut "Bij Cobanesh" nga Paro. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime të shtuara, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif