Më mbaj mend (për 1 muaj)

Barooti - The Rapfather

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto të kopertinës se diskut "The Rapfather" nga Barooti. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime të shtuara, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif