Më mbaj mend (për 1 muaj)

Laurin Dezdari Foto

Nga kjo faqe mund të dërgoni një foto portret nga Laurin Dezdari. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime sipër, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px.

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif