2020-05-13 09:34:50

Luan Zhegu

"Vajza Dhe Deti"

2019-05-01 11:05:39 Dërgoi: Geronimo Itneg Uasho

Luan Zhegu

"Kenge Çelik Dhe Dashuri"