2018-01-03 10:47:44 Dërgoi: JA

Shkurte Gashi

"Si Dikur"

2018-01-17 19:51:43 Dërgoi: liliana

Shkurte Gashi

"Si Dikur"

2018-04-09 12:23:49

Shkurte Gashi

"Si Dikur"

2018-07-12 12:21:31 Dërgoi: ana

Shkurte Gashi

"Si Dikur"