TEKSTESHQIP

Grupi Shega
Kalivar
Lyrics

KALIVAR
Vrej çë ë mirë tek ai Kalivar
vrej si jarrënj për këtë udhë e mbarë
vrej çë ë mirë te ky Kalivar
vrej sa vëllezër mbi këtë bukur bar
Vrej si lidhen tue kënduar
dhe tue luar te një lëm i lirë
vrej si zglidhen ka ky dhe pa farë
gëzonen shumë tue vunë një façerë
Vrej çë ë mirë te ky Kalivar
më kla zëmbra se nduris kështu pak
gjak si verë, qelqin te kjo dorë
dre e hare, ti rri te kjo Horë
Vrej Kumetën çë na ruan
vrej Picutën se shkëlqen si ar
jam e vete, thuam çë zbora
natë me fat, vrej, bie zbora
Vrej çë rrinë mirë
vrej façerën
kjo ndërron shpirtrat
kjo ndërron shpirtrat, thuame këtë magji
Jemi këtu te një jetë pa qëro
e me duart ke sa mban këtë qëro
ndienj tëtim me këtë erë si thikë
zëmbra zien, vinj pamet njatër vit