Më mbaj mend (për 1 muaj)

Reshit Boka - Mos Vono

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto të kopertinës se diskut "Mos Vono" nga Reshit Boka. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime të shtuara, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif