Më mbaj mend (për 1 muaj)

Gjeni Kush Është Në Foto

Përgatiti: Engjell Rexhepaj
Engji123 01-12-13
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.