Më mbaj mend (për 1 muaj)

Gjeje Me Sy Mbyllur (2)

Përgatiti: Plarent Nasto
stafi 11-10-12
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.