TEKSTESHQIP

SOTAP
Semafori
Lyrics

Majt, djathte,
Majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora poshte, nalte,
N'semafora full gaz!
Jam ma i forti,
Jam ma i zoti,
Me ta fal boten,
N'vend tem ti sun em' zen.

Majt, djathte,
Majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora poshte, nalte,
N'semafora full gaz!

Majt, djathte,
Majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora majt, djathte,
N'semafora poshte, nalte,
N'semafora full gaz!

Jam ma i forti,
Jam ma i zoti,
Me ta fal boten,
N'vend tem ti sun em' zen.